CLIL в ліцеї

25- 27 жовтня у м. Київ тандем ММЛ вчитель німецької мови Бахур Вікторія Василівна та вчитель математики Поліщук Світлана Вікторівна взяли участь у семінарі підвищення кваліфікації «Мережа для сталого розвитку — CLIL у моїй школі» під егідою Гете-Інституту в Україні. Метою заходу є підвищення кваліфікації вчителів, а також сприяння колегіальній роботі вчителя німецької мови та вчителя-предметника, розвиток педагогічно-дидактичних навичок у сфері CLIL

Отримані знання вчителі одразу впровадили у життя та  провели на власних уроках міждисциплінарний проект практичного дослідження з використанням валізи Дитячого Університету, який уможливлює пошуково-дослідний метод навчання учнів. На своїх інтегрованих уроках вони продемонстрували властивості солоного тіста та особливість перископа. Учні виготовили перископ та проекспериментували з ним.

 

 


Метапредметний марафон НУШ: Пакуємо рюкзак

Які знання потрібні, щоб підготуватися до походу? Як розрахувати вагу рюкзака, спланувати маршрут, вести подорожній щоденник? Відповіді на ці та інші питання шукали учні 21 групи разом з командою вчителів під час проекту «Метапредметний марафон НУШ: Пакуємо рюкзак», який було проведено з 19 по 23 березня і визнано Гете-Інститутом одним з 10 найкращих проектів, поданих на конкурс для вчителів «Моя школа майбутнього»

Протягом 5 навчальних днів учні 21 групи наповнювали свої навчальні рюкзаки знаннями з різних предметів, які можуть стати в пригоді під час туристичного походу, а вчителі збирали свій методичний рюкзак фахово-інтегрованих уроків та розробок.

В основу проекту покладено ідею про те, що кожна людина має свою індивідуальність, яку він реалізує в процесі свого життя. Саме ця індивідуальність багато в чому визначає як сам процес самопізнання людини, так і його вибір того чи іншого роду діяльності і засобів досягнення мети. Отже, необхідно створити максимальні можливості для того, щоб освітній процес в ліцеї будувався як поле вибору в сфері змісту освіти, темпів, форм, методів і умов урочної та позаурочної діяльності, а учень і вчитель стали партнерами у виборі сфер самореалізації. При цьому необхідно розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Саме тому метою проекту було визначено створення оптимальних умов для розвитку індивідуальних інтелектуальних, творчих, соціальних здібностей учнів ліцею; для залучення учнів в самостійну метапредметну діяльність, підвищення їх інтересу до досліджуваних навчальних предметів, а також стимулювання творчої діяльності і задоволення потреби педагогів у продуктивному самовираженні.

Вчителі вперше спільно працювали  у великій команді. Це було непросто, але призвело до формування дієздатної команди однодумців та підвищення рівня методичної підготовки викладачів. Такий висновок можна зробити за результатами опитування вчителів після закінчення проекту. Завдяки використанню сучасних освітніх технологій, проектні уроки сприяли активній участі школярів. Вони зрозуміли, як можуть використовувати отримані знання в житті. Учні-учасники проекту активно розвивали свої соціальні та комунікативні навички, вміння аналізувати і критично мислити, презентувати результати у пленумі та групі, а також вдосконалювали навички командної роботи.

Як учні, так і вчителі вважають проект успішним, планують пізніше організувати інший захід та активно впроваджувати досвід, накопичений у процесі навчання.

 

 


«Возобновляемые источники энергии. Почему бы и нет?»

 

Изучением этого вопроса при поддержке Гете-Института занималась команда учащихся Мариупольского городского лицея с 27 октября по 2 ноября в городе Одесса.

Вместе с учащимся школы-партнера, гимназии №4 мариупольские лицеисты посетили Цетр энергоэффективных технологий при одесском государственном политехническом университете, где Александ Климчук, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой тепловых энергетических станций и энергосберегающих технологий провел интерактивную экскурсию с демонстрацией работы действующих экспонатов. Ребята узнали, как уменьшить потребление энергии в быту, что такое рекуперация и как выглядит современный тепловой насос. Полученные знания, а также знания нмецкого языка участники смогли применить во время квеста по выставочным залам.

Несколько менее интерактивным, но не менее информативным и запоминающимся было посещение компании «Энержи Стар», первого национального производителя солнечных вакуумных коллекторов. Здесь ребята узнали, чем отличаются солнечные батареи от коллекторов, от чего зависит производительность и стоимость установки, познакомились с принципом работы и устройством данного оборудования.

Еще одним важным этапом проекта стал воркшоп «Энергия ветра», организованный и проведенный учителями Мариуполького городского лицея Шелгуновой Н.В. (немецкий язык) и Каребой Е.В. (биология). Во время данного предметно-языкового занятия ребята говорили о том, как и почему возникает ветер, провели ряд опытов, демонстрирующих процесс преобразования механической энергии ветра в электрическую, измеряли скорость ветра при помощи ветромера, собирали модель вертогенератора.

Также большой интерес участников вызвало посещение «Музея интересной  науки» где, помимо интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующих физические явления и законы, участники посетили физическое шоу, которое произвело на всех неизгладимое впечатление.

 

Данный проект длился меньше недели, но полученные знания дети будут применять и передавать своим близким в течение всей жизни. 


CLIL - проект "Солнце для лицея", 2016

 

Анастасія Кузнецова, 42 ггрупа, 11 клас

 

В 2017 году 42-ой группой МГЛ был проведен проект «Солнце для лицея», который оставил множество впечатлений в каждом из нас. Кто-то вынес для себя что-то полезное, кто-то – узнал много нового и интересного, кто-то – просто получил удовольствие от командной работы.
Приятно осознавать то, что мы стали наблюдателями этот проект с самого начала, от первых идей, озвученных нашим классным руководителем, Шелгуновой Натальей Владимировной, переходя к более решительным шагам – к экспериментам, теориям и практике,созданию макета и презентаций и многому другому. Мы подошли к работе серьезно – на уроках биологии и немецкого языка учителя провели с нам колоссальную работу, которая со стороны действительно выглядела профессиональной. Ученики провели множество экспериментов, с помощью которых определяли необходимость, пользу и новаторство данного проекта. Его цель – обеспечить учеников Мариупольского городского лицея теплом с помощью альтернативных источников энергии, которые, как мы знаем, не наносят ущерб окружающей среде.
Наиболее выгодным из источников, на наш взгляд, для лицея были солнечные батареи. После того, как тема наших экспериментов была конкретизирована, учащиеся, с помощью учебной литературы, познакомились с видами солнечных батарей в зависимости от их функциональной направленности. Нам предстояло определить и рассчитать, какие именно солнечные устройства были бы оптимальным решением для переработки солнечного тепла в зимнее время, собранного солнечным коллектором летом. 
Лицеисты выбрали и рассчитали площадь участков хорошо освещенной крыши, где было бы возможно расположить батареи. А также определили, какую площадь крыши должны покрывать батареи или коллекторы, чтобы снабдить достаточным количеством электричества лицей во время девятимесячного учебного процесса. По нашим данным, достаточно реально выработать столько энергии, что у лицея оставался бы её излишек , который мы могли бы продавать государству по «зеленому тарифу» (но надо купить лицензию). 

Не было ни одного человека, совершенно не заинтересованного в этой работе. Вот их мнения на этот счет:
«Было очень здорово вместо уроков биологии заниматься чем-то необычным и интересным, проводить эксперименты и исследовать. Это куда интереснее, чем обычные уроки и разбавляет учебную атмосферу» (Аня)
«Это был отличный опыт для нас, как учащихся, а также как будущих потребителей. Солнечные батареи удобны в использовании и экономны. В связи с современным положением, можно предугадать рациональное поведение потребителя, чей экономический выбор будет направлен на использование солнечных батарей. Я считаю, что солнечные батареи в будущем принесут человеку предельную полезность, как экономическую, так и потребительскую.»(Каролина)

«Нам представилась очень хорошая возможность обсудить этот вопрос во время дебатов на немецком языке, которые проходили у нас раз в неделю. Это очень здорово, соединять два учебных предмета в один проект, узнавать какие-то новые понятия, разбираться в данной теме» ( Ольга Монастырная)
«Основное преимущество солнечных батарей - энергонезависимость. Украинцам с учетом того, что происходит в стране, нужно менять сознание и рассматривать источники энергии как наши европейские друзья, т.е. Извлекать что-то необходимое и обязательное для комфортной жизнедеятельности. Принимая участие в подобном проекте, который на мой взгляд является актуальным, сложно не подчеркнуть, что он внёс в наши лицейские будни много незабываемых моментов.» ( Екатерина Макарова )
«Участие в международных проектах позволило мне два раза посетить Германию, где идея защиты окружающей среды и использование альтернативных источников энергии для многих жителей всегда будут стоять на первом месте. Поэтому я очень рада, что и в нашем лицее заговорили на эту тему! Больше всего мне понравился процесс создания макета лицея и съемка видеоматериалов для проекта. Я считаю, что именно в этот момент мы работали как настоящая команда - дружно и сообща». (Анастасия Кузнецова)Летний языковой лагерь во Львове  "Спасите лес"

 

Шелепова Лілія, 11 клас 42 група

 

Стоит всего лишь съездить в летний языковой лагерь во Львов, где есть возможность улучшить знания немецкого языка , заботиться об окружающей среде и весело и интересно провести свободное от занятий время.

Мы все с нетерпением ждали этой поездки. И вот, 14 лицеистов уже стоят на железнодорожном вокзале. Дорога была долгой, но мы знали, что впереди нас ожидает что-то захватывающее.

Львов встретил нас приветливо, небольшим дождиком (дождь здесь явление привычное). Как же было приятно увидеть львовских школьников, которые нас встречали с плакатами! Это очень подняло настроение после долгой дороги. Несмотря на то, что мы были уставшие, никто не хотел сидеть весь вечер в хостеле. Поэтому ребята из школы-партнера устроили эксперсс-экскурсию по центру  Львова.

Все время во Львове было заполнено интересными воркшопами, познавательными лекциями, экскурсиями и общением как со школьниками из Львова,  так и с волонтёрами из Германии. С нами работали Майе, Анаис и Бори.

Для себя я выделила 2 самых интересных мероприятия.

Первое мероприятие - это экологическая акция. Сначала мы посетили Национальный лесотехнический университет, где Бакай Борис Ярославович,  доцент, кандидат технических наук, рассказал нам о том, что мы, на своем уровне, можем сделать для защиты окружающей среды. Затем нам показали университетский  ботанический сад, в котором было множество красивых деревьев, цветов и кустарников. После этого мы отправились в небольшой лесок и начали «очищать» это творение природы от ненужного  мусора. Конечно, сначала не многие хотели собирать мусор, но позже  все настолько увлеклись этим делом, что в итоге мы собрали 10 мешков с мусором по 120 литров каждый! Мы были довольны своей работой, ведь это. Хоть и не большой, но наш личный вклад в чистоту окружающей среды. Если каждый соберет по мешку мусора и не будет впредь сорить. То какой чистой станет наша страна!

Второе мероприятие, которое запомнилось мне больше всего - это поход на скалы Довбуша. Скалы  Довбуша расположены в Ивано-Франковской области. Туда мы добирались на  автобусе. По дороге экскурсовод без передышки рассказывал нам интересные истории про места,  мимо которых мы проезжали. По пути к скалам мы также посетили Гошевский монастырь на Ясной горе, где смогли увидеть знаменитую  Королеву Польши: Ченстоховскую икону Божьей матери  или, как она ещё называется, «Непобедимая победа». С горы, на которой стоит монастырь, открывается  шикарный вид на все Прикарпатье. Здесь мы устроили импровизированный мастер-класс по плетению веночков из полевых цветов. Это занятие всем пришлось по вкусу, но особенно вдохновило Бори – он даже сам сплел венок!

Спустя пару часов, мы уже добрались до пункта назначения. Но нам еще предстояло прошагать 4,5 км до тех самых заветных скал, но в хорошей компании – 10 миль не крюк! Скалы действительно завораживают своим видом. По словам экскурсовода, эти скалы когда-то были крепостью. Так же там имеются 3 рукотворные пещеры.  Если взобраться наверх, то можно насладиться прекраснейшим видом, от которого захватывает дух.

Одной из целей языкового экологического лагеря была высадка деревьев. И мы посадили их – в наших умах и душах. А настоящие деревья мы посадим осенью, чтобы они прижились и приносили пользу!

 

Подводя итог всего нашего языкового лагеря, я смело могу сказать, что мы научились бережно относиться к природе, сделали для себя множество выводов и пообещали впредь больше никогда не мусорить. За 10 дней, проведенных в прекраснейшем Львове, мы набрались впечатлений, попробовали вкуснейший шоколад и ароматный кофе, и приобрели замечательных друзей!


Сказочный конкурс рождественских календарей

 

Адвент — 4 недели до праздника Рождества Христова, период ожидания, во время которого верующие готовятся к празднику. В Германии в это время пекут рождественские пироги, печенья, украшают дома и готовят подарки.

1 декабря, с началом Адвента, в Мариупольском городском лицее открылась выставка рождественских календарей, в которой принимали участие творческие работы лицеистов. Рождественский календарь – это специальный календарь, показывающий время, оставшееся до Рождества. По традиции - это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке лежит конфета, записка с пожеланиями или маленькие подарочки. Календари бывают и в виде мешочков, пакетиков, сумочек или свертков, развешанных на ленте. Рождественский календарь состоит из 24 дней, начинается в первое из четырех воскресений до Рождества (или 1 декабря) и заканчивается в Сочельник.

Всего на вставке был представлено 56 экспонатом. Нужно отметить очень высокий уровень творческого подхода при подготовке работ. Здесь были и традиционные календари, выполненные в рождественских традициях, и оригинальные идеи, как, например, джинсовый календарь, никого не оставивший равнодушным. Каждый участник нашел свою собственную, уникальную идею календаря, что сделало эту выставку особенно интересной.

С самого начала выставка задумывалась как конкурс на лучший календарь. Но, поскольку работ было много и они были совершенно разными, то организаторы прияли решение определить лучшие календари в 10 категориях:

·        Der originellste Самый оригинальный

·        Der fröhlichste Самый торжественный

·        Der weihnachtlichste Самый рождественский

·        Der kreativste Самый креативный

·        Der grellste Самый яркий

·        Der märchenchfteste Самый сказочный

·        Der feierlichste Самый праздничный

·        Der zärtlichste Самый нежный

·        Der feinste Самый изысканный

·        Der impsanteste Самый импозантный

Все желающие могли проголосовать за понравившиеся работы. Голосование длилось неделю, потом еще неделю считали голоса. Это оказалось делом весьма трудоемким – все-таки 10 категорий и более 150 бюллетеней!

 

Участники получили сертификаты и дипломы победителей 


«Belebte Böden» - интересный проект!

Мария Сосновская


Осенью 2015 года несколько учеников моей 13 группы, а также ребята из других групп Марупольского городского лицея принимали участие в билингвальном экологическом проекте «Belebte Böden: Deutsch + Bio» ведь  мы любим наш город и хотим сделать его лучше, а ещё нам нравится изучать немецкий язык!

 

Проект «Belebte Böden» - часть многогранного сотрудничества нашего лицея с Гете-Институтом, в данном случае по вопросам экологии в нашем городе.

 

Как известно, в Мариуполе расположены два крупных металлургических комбината, деятельность которых заключается в производстве чугуна, стали и проката. Во время производственных процессов, которые являются беспрерывными, на мариупольских металлургических заводах также осуществляются постоянные выбросы в атмосферу различных вредных веществ, что приводит к загрязнению главных компонентов природы: воды, воздуха и почвы.

Наш проект «Belebte Böden» был посвящен изучению состояния почв в Мариуполе, а также поиску способов, с помощью которых можно улучшить ее состав. Руководителями проекта выступили Шелгунова Наталья Владимировна (немецкий язык) и Кареба Елена Викторовна (биология).

Очевидно, что загрязнение почвы приводит к уменьшению ее плодородия, что уменьшает шанс роста здоровых деревьев на улицах и в парках города. А значит, как следствие, приводит к недостаточному обогащению воздуха кислородом, который выделяет листва здоровых деревьев.

Другими словами, загрязнение почвы является для нашего города одной из экологических проблем, которую необходимо решать. Конечно, снизить выбросы в атмосферу вырабатываемых мариупольскими металлургическими комбинатами вредных веществ пока не в наших силах. В нашем проекте мы пытались изучить вопрос, понять проблему и найти возможные нетрадиционные удобрения для улучшения состояния загрязненной почвы.

Что мы делали?
Прежде всего, мы изучали теорию вопроса. Елена Викторовна познакомила нас с понятиями почвы и гумуса,  рассказала о составе почвы, ее типах, способах уменьшения и увеличения плодородия, а под руководством Наталья Владимировны мы прорабатывали полученную информацию на немецком языке, осваивали лексику по изучаемой теме. Мне кажется, что изучение иностранного языка не абстрактно, а в привязке к практической теме, к реально существующей проблеме, причем проблеме в твоем родном городе – отличная идея.

После изучения теории мы отправились на улицы Мариуполя, чтобы опросить прохожих и узнать, что им известно об экологической проблеме нашего города, связанной с почвой, и готовности горожан участвовать в решении этой проблемы. Опрос, состоявший из трех вопросов, показал, что мариупольцам известно об экологических проблемах родного города, в том числе и о загрязнении почвы, но помочь люди, к сожалению, не готовы или, возможно, не задумывались об этом. 

Затем участники проекта отобрали пробы грунта в трех местах Мариуполя: у 1-х проходных металлургического комбината Азовсталь, в парке им.Гурова и в Приморском парке, чтобы сначала исследовать их подручными средствами в лицее, а затем -  в специально оборудованной лаборатории агрохолдинга «Harv East», расположенного в пгт Мангуш недалеко от Мариуполя.

В лицее под руководством наших учителей мы определили структуру, воздухо- и водопроницаемость почвы, её кислотность, а также зафиксировали полученные показатели. Затем мы отправились в Мангуш, где наблюдали, как специалисты лаборатории «Harv East»  произвели расширенный анализ наших проб. Потом для нас провели небольшую, но очень познавательную экскурсию по лаборатории, показали специализированное оборудование для выполнения разнообразных анализов не только почв, но и семян, и многого другого, связанного с сельским хозяйством, и даже подарили капсулу с водой без воздуха, сделанную с помощью центрифуги.

В завершение проекта мы подготовили презентации и представили ее нашим немецким партнерам во время скайп-конференции. Кроме того, мы устроили экодень в лицее под лозунгом «Спасение Земли – в наших руках», во время которого рассказали о  проекте, а также провели мастер-класс для всех желающих по приготовлению удивительных многофункциональных биовеществ – энзимов.

Результаты

За время участия в проекте мы узнали много нового о почве и ее состоянии в Мариуполе, мы также открыли для себя отличное удобрение, которое реально помогает почве возродить плодородие. Это удобрение называется энзимы и приготовить его можно из биологических отходов. Приготовив его, мы на своем опыте убедились, что в грунте, удобренном энзимами, растение растет и развивается лучше, чем такое же, но посаженное в обычную местную почву. Интересно, что энзимы применяют в самых разнообразных целях и даже являются эффективным моющим средством, которое, не загрязняет водоемы и почву, попадая в сточные воды.

 

Уверенно могу сказать, что участвовать в проекте было интересно и полезно, мы узнали много нового, получили необычный опыт и обогатили свои знания по немецкому языку.

 

Хочется верить, что наше участие в проекте и наши, пусть малые,  действия по улучшению почвы помогут сделать экологию в Мариуполе лучше, а значит,  это поможет  сделать лучше наш любимый город.